Trang chủ/ Hướng dẫn/ Apushtop hướng dẫn đăng sản phẩm trên Alibaba đạt mức điểm 4.8
Message & Contacts My Buyers My Account Classification of Rules Lastest News Tutorial Video Online Seminar

Apushtop hướng dẫn đăng sản phẩm trên Alibaba đạt mức điểm 4.8

Theo số liệu của Alibaba, sản phẩm đăng tải đạt mức điểm 4.44 là Top Supplier thì trong bài viết này Apushtop sẽ hướng dẫn bạn đăng sản phẩm đạt mức điểm 4.8 để trở thành Best Supplier trên Alibaba.

Nguồn: Alibaba Insights (https://www.alibaba.com/insights/)

 

Tại thời điểm hiện tại, Alibaba có 3 mức để đánh giá sản phẩm:

 

STT

Mức đánh giá

Điểm sản phẩm

1

High-quality Posting

≥ 4

2

Average Posting

2 ≤ x < 4

3

Poor-quality Posting

< 2

 

Bạn có thể kiểm tra điểm sản phẩm bằng cách click vào “Click Test" khi đăng sản phẩm

Điểm sản phẩm là một dãy thuật toán bởi 5 yếu tố chính, và trong bài viết này, Apushtop đã thực hiện các tài liệu hướng dẫn dạng bài viết và Video để bạn có thể đăng sản phẩm đạt mức điểm 4.8, từ đó trở thành Best Supplier trên Alibaba.

 

STT

Chủ đề

Link

1

Hướng dẫn đăng sản phẩm trên Alibaba - Loại Smart Editing

[Xem chi tiết]

2

Hướng dẫn đăng sản phẩm trên Alibaba - Loại Standard Editing

[Xem chi tiết]

3

Quy định về hình ảnh

[Xem chi tiết]

4

Quy định về video

[Xem chi tiết]

5

Cài đặt và thiết kế Minisite Alibaba

[Xem chi tiết]

 

Chịu trách nhiệm nội dung: Hồ Hoà Trung - 0779446868.

Đánh giá
Bài viết khác