Trang chủ/ Hướng dẫn/ Các Công Việc Cần Thực Hiện Khi Nhận Được Thư Hỏi Hàng Inquiry Trên Alibaba
Message & Contacts My Buyers My Account Classification of Rules Lastest News Tutorial Video Online Seminar

Các Công Việc Cần Thực Hiện Khi Nhận Được Thư Hỏi Hàng Inquiry Trên Alibaba

Đây là những công tác góp phần xây dựng, phát triển và duy trì mối quan hệ của nhà cung cấp với khách hàng bền vững, từ đó có thể hợp tác với nhau thông qua Alibaba

 

Apushtop mong rằng buổi chia sẻ này sẽ giúp cho Gold Supplier có thể bán hàng dễ dàng hơn trên Alibaba.

 

Các nội dung được trình bày:

1. Quy trình tương tác với khách hàng từ Inquiry 
2. Một số phương pháp nâng cao cơ hội nhận được phản hồi từ khách hàng

 

Mỗi bước thực hiện trong quy trình đều mang ý nghĩa riêng của nó, có thể giúp cho nâng cao chất lượng của gian hàng, có thể là mục đích để phục vụ bước cuối cùng là “Chủ động liên hệ" giúp việc tương tác với khách hàng nhiều hơn, dễ dàng hơn. Góp phần xây dựng, phát triển và duy trì mối quan hệ của nhà cung cấp với khách hàng bên vững, từ đó có thể hợp tác với nhau.

Đánh giá
Bài viết khác