Trang chủ/ Hướng dẫn/ Thông báo về việc thay đổi tên Công ty
Message & Contacts My Buyers My Account Classification of Rules Lastest News Tutorial Video Online Seminar

Thông báo về việc thay đổi tên Công ty

Để chuẩn hoá quy trình làm việc cũng như việc hợp tác với Alibaba.com trong tương lai, trân trọng thông báo đến Quý đối tác, Quý khách hàng về việc Công ty thay đổi tên công ty, tên thương hiệu và thông tin liên hệ có hiệu lực kể từ ngày 06/11/2017

Văn bản thông báo

Đánh giá
Bài viết khác